پروژه های اخیر

سون تارا

سون تارا سایتی برای رزرو و معرفی توور های گردشگری و هتل های بین المللی می باشد

مشاهده

مسیر شغلی

با استفاده از این سامانه مدیران سازمان ها و شرکت می توانند کارمندانی مناسب و لایق برای هر یک از مشاغل خود مشخص نمایند

مشاهده

آموزش پیامکی

با استفاده از برنامه آموزشگاه ها و موسسات آموزشی به راحتی می توانند ارسال مطالب و نکات آموزشی را برای کاربران خود داشته باشند

تکنولوژی هایی که فعالیت می کنیم

 

Windows Form

100%

Web Form

100%

Android

100%

Wordpress

100%